Piccoli

På småbarnsavdelningen Piccoli är 1-3 åringar inskrivna. För tillfället är det 15 stycken barn.

På avdelningen Piccoli arbetar vi efter Maria Montessoris pedagogik och filosofi, där vi sätter barnet i centrum.

Med en harmonisk miljö och ömsesidig respekt
möter vi barnet på deras utvecklingsnivå.
Vi har tonvikten i arbetet på självständighetsövningar, praktiskt liv, rörelse och skapande verksamhet. Vi lägger också stor vikt vid trygghet, självkänsla, självförtroende och omsorg.

Självklart är uteverksamhet också en viktig del av de små barnens dag. Vi är ute oftast en stund på både för- och eftermiddagen. Alla barn på Piccoli sover utomhus under tak vid alla årstider. Viss del av dagen arbetar vi tillsammans med Grandi.