Personal

Vårt arbetslag består av engagerad och välutbildad personal:

Caroline Zindovic
Barnskötare med lång montessorierfarenhet

Jessica Olsson
Barnskötare / Montessoripedagog / Diplomerad småbarnspedagog

Lina Pettersson
Förskollärare / Montessoripedagog

Snjezana Centelege
Lokalvårdare

Daniel Karlsson
Barnskötare / Montessorispecialist

Catarina Wilson
Barnskötare / Montessorispecialist

Carina Kvant
Kock

Frida Högberg
Lärare 0-12 år / Montessorispecialist

Sandra Torstensson
Barnskötare

Marija Kogler Johnsson
Rektor och utbildad Förskollärare och Montessoripedagog
Ägare av Montessoriförskolan
Villa Lärkan AB