VÄLKOMMEN TILL VILLA LÄRKAN

VÄLKOMMEN

Välkommen till Montessoriförskolan Villa Lärkan

Montessoriförskolan Villa Lärkan är en förskola i en stor tvåplansvilla i centrala Hässleholm.
Vår utemiljö utgörs av en stor härlig trädgård, förskolan är belägen på en återvändsgata vilket gör att biltrafiken är minimal. Vår verksamhet har Maria Montessori som ledstjärna och hennes
tankar och arbetssätt genomsyrar hela förskolans verksamhet. Vi följer naturligtvis även den svenska läroplanens mål och verksamhetsplan för förskolan .