Personal

Vårt arbetslag består av engagerad och välutbildad personal:

Caroline Zindovic
Barnskötare med lång montessorierfarenhet

Jessica Olsson
Barnskötare / Montessoripedagog / Diplomerad småbarnspedagog

Matilda Stark
Förskollärare

Josefin Gunnarsson
Gymnasielärare med utbildning i språkutveckling samt erfarenhet av förskola

Rasha Qaidar
Barnskötare

Catarina Wilson
Barnskötare / Montessorispecialist

Daniel Karlsson
Barnskötare / Montessorispecialist

Frida Högberg
Lärare 0-12 år / Montessorispecialist

Anna Kernehed
Barnskötare / Montessoripedagog

Carina Kvant
Kock

Snjezana Centelege
Lokalvårdare

Marija Kogler Johnsson
Rektor och utbildad Förskollärare och Montessoripedagog
Ägare av Montessoriförskolan
Villa Lärkan AB